Izšel je drugi iz trilogije člankov (o stresu), ki sem jo pripravila za strokovno REVIJO HR&M o povezavi telesne aktivnosti, stresa in prehranjevanja na zdravje in počutje posameznika.
Povzetek članka dobite tukaj.

Nekaj ugotovitev članka:
Praksa in številne raziskave kažejo, da je stres (na delovnem mestu) preko vpliva na zdravstveno stanje in počutje povezan s storilnostjo in produktivnostjo zaposlenih. Zato je lahko stres velika težava tako za posameznika – zaposlenega, kot za delodajalca. Osnovni cilj predstavljenih rezultatov raziskave je bil preveriti, koliko so osnovni simptomi oziroma težave, ki jih lahko povzroča stres prisotni pri anketiranih zaposlenih in samozaposlenih ter kako so povezani s splošnim počutjem in zdravjem posameznika.
Za potrebe izvedbe raziskave smo podatke zbrali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo 587 zaposlenih ali samozaposlenih posameznikov v Sloveniji.
Sovpadajoč z rezultati številnih raziskav izvedenih v različnih državah (tudi v Sloveniji) se je izkazalo, da občutenje stresa in njegovih potencialnih simptomov negativno vpliva na zdravje in počutje anketiranih zaposlenih in samozaposlenih. Rezultati so ravno tako pokazali ugoden vpliv telesne aktivnosti anketiranih na občutenje stresa. Višja kot je bila ocena stopnje telesne aktivnosti anketiranih, nižja je bila skupna ocena občutenja stresa in njegovih simptomov.
Analiza kaže tudi, da posamezniki, ki so telesno aktivni približno toliko, kot znašajo priporočila svetovne zdravstvene organizacije glede telesne aktivnosti za odrasle, manj občutijo stres.
Medtem ko se potencialnim stresorjem pogosto ni mogoče izogniti, pa je mogoče omiliti posledice stresa ali se jim izogniti skozi uporabo tehnik obvladovanja stresa. Del vrzeli na tem področju ima delodajalec možnost zapolniti v okviru programov promocije zdravja na delovnem mestu.

Povzetek prvega članka (o gibanju) dobite tukaj.

PS-Vas zanima, kaj imamo še za vas? Pokukajte tukaj. Ne zamudite ekskluzivnega e-seminarja Fit jedilnik z malo ogljikovimi hidrati. Ali pa si privoščite samo gradivo, ki vam bo v pomoč pri sestavljanju menijev in obrokov z malo ogljikovimi hidrati.